3M5624PST-G2第二代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

性能描述

产品类型
产品标准
产品认证
产品极数
安装方式

3M5624PST-G2第二代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

 

3M8.7/15kv橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

选型表

第二代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

户内

户外

电压等级

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

8.7/15kv

5623K

25-50

14.2-22.1

5633K

35-70

16.3-22.9

5624K

70-240

19.9-33.0

5635K

95-240

21.3-33.8

5625K

300-630

27.7-45.7

5636K

300-500

27.9-41.9

 

 

 

5637K

500-800

33.0-49.5

第二代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

户内

户外

电压等级

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

8.7/15kv

5623PST-G

25-70

14.2-22.1

5601PST-G

25-70

16.3-22.9

5624PST-G1

95-150

19.9-33.0

5602PST-G1

95-150

21.3-33.8

5624PST-G2

185-300

19.9-33.0

5602PST-G2

185-300

21.3-33.8

5625PST-G

300-500

27.7-45.7

5603PST-G

300-500

27.9-41.9

注:G1,G2仅为三叉手套的规格不同

第三代单芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

户内

户外

电压等级

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

8.7/15kv

7622K

35-120

16.3 -27.4

7692K

35-120

16.3-27.4

7624K

150-400

21.1-38.9

7693K

150-240

18.3-32.8

7625K

500-630

26.7-45.7

7694K

300-400

21.1-38.9

 

 

 

7695K

500-630

26.7-45.7

第三代三芯橡塑绝缘电力电缆冷缩终端

 

户内

户外

电压等级

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

型号

导体截面(mm2

主绝缘外径(mm

8.7/15kv

7622PST-G1

35-50

16.3 -27.4

7692PST-G1

35-50

16.3-27.4

7622PST-G2

70-120

16.3 -27.4

7692PST-G2

70-120

16.3-27.4

7624PST-G1

150-240

21.1-38.9

7693PST-G1

150-240

18.3-32.8

7624PST-G2

300-400

21.1-38.9

7694PST-G2

300-400

21.1-38.9

注:G1,G2仅为三叉手套的规格不同

 

注:电缆绝缘外径为选型的最终决定因素,导体截面仅作参考。

 

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2014-12-10 15:35:04  【打印此页】  【关闭