3MQS1000-III三芯橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头

性能描述

产品类型
产品标准
产品认证
产品极数
安装方式

3MQS1000-III三芯橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头

 

3MQS2000系列橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头

 

选型表

橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头QS1000系列

单芯型号

三芯型号

绝缘外径(mm

导体截面(mm2

6/10kv

8.7/15kv

QS1000-K1

QS1000-I

17.5-24.0

70-120

50-120

QS1000-K2

QS1000-II

22.1-33.2

150-240

150-240

QS1000-K3

QS1000-III

27.9-42.0

300-400

300-400

橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头QS2000系列

单芯型号

三芯型号

绝缘外径(mm

导体截面(mm2

6/10kv

8.7/15kv

12/20kv

QS2000-K1

QS2000-I

17.7-26.0

70-120

50-150

50-95

QS2000-K2

QS2000-II

22.3-33.2

150-300

150-300

95-240

QS2000-K3

QS2000-III

28.4-43.0

300-500

300-500

240-500

橡塑绝缘电缆冷缩式中间接头QSIIIA系列

电压等级

单芯型号

三芯型号

绝缘外径(mm

导体截面(mm2

铝芯电缆

铜芯电缆

26/35kv

QSIII-5467AK1

QSIII-5467A-I

27.2-43.2

50-70

50-95

QSIII-5467AK2

QSIII-5467A-II

27.2-43.2

95-185

120-185

QSIII-5468AK

QSIII-5468A

31.6-52.6

240-500

240-500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2014-12-12 15:52:34  【打印此页】  【关闭