3M电气绝缘胶带

性能描述

产品类型
产品标准
产品认证
产品极数
安装方式

3M电气绝缘胶带

3M电气绝缘胶带(请点击)

 

图片关键词   图片关键词
图片关键词   图片关键词
 
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
1500#

18mm X 10m X 0.13mm

图片关键词

图片关键词 图片关键词
1600#

18mm X 20m X 0.15mm

图片关键词

图片关键词 图片关键词
1712#
18mm X 20m X 0.18mm
图片关键词 图片关键词
 

 

图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
Super 33+
19mm X 20.1m X 0.18mm
图片关键词 图片关键词
35# 彩色

19mm X 20.1m X 0.18mm

图片关键词

图片关键词 图片关键词
Super 88
18mm X 20m X 0.22mm
图片关键词 图片关键词
66R 加强型
50mm X 33m X 0.25mm
图片关键词 图片关键词
22 加厚型
50mm X 32.9m X 0.25mm
图片关键词 图片关键词

 

 

 

图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词

加强型绝缘胶带
1512#

50mm X 20.1m X 0.18mm

图片关键词

-
-

 

 

 

图片关键词  
图片关键词
图片关键词

 

图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
J20
50mm X 2.6mm X 1.5mm
图片关键词 图片关键词
23#

19mm X 9.15m X 0.76mm

25.4mm X 5mX
0.76mm

图片关键词 图片关键词
130C

19mm X 9.1m X 0.76mm

25mm X 9.1m X
0.76mm

图片关键词 图片关键词
13#

19mm X 4.5m X
0.76mm

图片关键词
-

 

图片关键词  
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
2166#
63.5mm X 0.6m X 3.175mm
图片关键词 图片关键词
2228#
50.8mm X 3m X 1.65mm
图片关键词 图片关键词
图片关键词   图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
31#
-
图片关键词
-
3100#
-
图片关键词
-
3103#
-
图片关键词
-
3104#
-
图片关键词
-
图片关键词   图片关键词
图片关键词

 

图片关键词
图片关键词
图片关键词
图片关键词
 
77#
50.8mm X 6m X 0.76mm
图片关键词
-
70#
25mm X 9.1m X 0.3mm
图片关键词
-
50#/51#

 

51mm X 30.5mm X 0.25mm

51mm X 30.5mm X
0.51mm

图片关键词
-
24#

 

25mm X 4.5m X 0.40mm

50mm X 3m X 0.40mm

 
 
 
图片关键词
-
2220#
19mm X 4.5m X 0.76mm
图片关键词
-

 

 

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2014-12-12 16:37:48  【打印此页】  【关闭